Agrarische bedrijven samen naar een duurzame toekomst met Waterstof

Gepubliceerd op 2 november 2020

VOF Dogterom en VOF Van den Hoek zijn in 2018 een onderzoek gestart naar verduurzaming van het landbouwbedrijf met inzet van waterstof, waarbij is gekeken naar verschillende innovaties: kitepower (windopwekking met vliegers), H2arvester (mobiele zonnepanelen voor waterstofproductie), bevorderen biodiversiteit en bodemkwaliteit door keuze van rustgewas, bemesting, strokenteelt, gebruik van restwarmteen de inzet van waterstoftractoren.