Over ons

Wie we zijn

V.O.F. Dogterom is een akkerbouw- en bloembollenteelt bedrijf gevestigd in Oude-Tonge. De bloembollen worden verhandeld onder de naam Dogterom Flowerbulbs B.V. Wij telen ruim 180 hectare akkerbouw gewassen en 100 hectare tulpen. Onze bloembollen worden afgezet in Nederland en verschillende landen over heel de wereld. Daar wordt er vanuit onze bol een bos tulpen afgebroeid.

GESCHIEDENIS 2

Geschiedenis

In 1978 moest Jan Dogterom weg uit Zoetermeer vanwege stadsuitbreiding waar hij tuinder was. Hij vestigde zich in Oude-Tonge waar hij landbouwer werd. In 1995 wordt VOF Dogterom opgericht waarin de zoons Paul en Jacob Jan Dogterom gezamenlijk met hun vader verder ging in een firma. Belangrijke gewassen waren voor het bedrijf de spruiten teelt en de bloembollenteelt met als hoofdgewas daarin de tulp. Door marktverandering werd om specialisatie van de teelten gevraagd. En werd zo in 2009 de teelt van spruiten beëindigd. In 2015 is de zoon van Paul, Ivan Dogterom toegetreden tot de firma. In 2019 is de zoon van Jacob Jan, Jasper Dogterom toe getreden. 

Het huidige bedrijf bestaat nu uit twee bedrijfstakken, de bloembollen en de akkerbouw. De akkerbouwgewassen worden geteeld en verhandeld onder de naam VOF Dogterom, hieronder vallen vooral aardappels, uien, suikerbieten en granen. Dogterom Flowerbulbs teelt en verwerkt tulpenbollen. Sinds 2011 is er een samenwerking met Bootflora, een tulpenbroeierij in Kerkwerve. Sinds 2014 is de kwekersvereniging DTS opgericht en hebben we daar net als nog 5 andere bedrijven deelnamen in. Deze kwerkersvereniging houdt zich bezig met het veredelen van tulpen.

Visie

Wij willen op een zo duurzaam mogelijke wijze kwalitatief hoogwaardig voedsel en bloembollen produceren. Daarnaast willen wij een goede rentmeester zijn op het stukje aarde wat ons is toevertrouwd.

Ons doel is om gezien te worden als een sociaal en duurzaam producerent agrarisch bedrijf, door partners binnen de sector, ketenpartijen en de maatschappij

Dit doen wij door ons in te zetten om zoveel mogelijk energie neutraal te worden en op een verantwoorde manier om te gaan met het milieu, door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te minimaliseren. De biodiversiteit in en rond onze gewassen willen we verhogen.

Jaap Markus

Pierre Hameterman

Iem Lokker

Paul & Anne Dogterom

Ivan & Jasper Dogterom

Jacob-Jan & Karin Dogterom

Anton Lokker

Jaap Markus

Iem Lokker