Zes agrarische ondernemers over energie & Klimaat op hun bedrijf: Motivatie, Acties & toekomst

Gepubliceerd op 10 december 2020

Naast energie opwekken uit zonnepanelen, kunnen agrariërs emissies van broeikasgassen, verminderen met geothermie, WKO’s, waterstof, CO2-vastlegging en methaanmetingen. En hoe afgekeurde frietjes bijdragen aan het klimaat? In de volgende video’s laten zes ondernemers uit verschillende agiosectoren zien hoe en waarom zijn bovengenoemde maatregelen uitvoeren op hun bedrijf.